Hodinář

Než svěříte své, ať již oblíbené, cenné čí památeční hodiny, hodinky či šperky do mých rukou, bude Vás jistě zajímat, kdo je bude opravovat.

Tip: můj kompletní profil včetně poskytovaných služeb, referencí a fotogalerie najdete také zde: www.lubomirkrcmar.cz

Profesí hodinář již téměř 30 let

Jmenuji se Lubomír Krčmář a řemeslu hodináře se věnuji bez přestávky již téměř třicet roků. Za tu dobu mi rukama prošly tisíce různých hodin a hodinek, stovky různých časoměrných strojů opravdu zvláštních i památečních a desítky opravdových skvostů či unikátů. I přes to, se čas od času setkávám se stroji, které jsem znal pouze z odborné literatury a někdy i s takovými, jež ani popsány nebyly. Všechny tyto stroje a přístroje, ať už jejich konstrukce i stáří je jakékoliv, však mají jedno společné. Jejich úkolem je měřit čas. A mým úkolem jako hodinář je pečovat o ně tak, aby jej měřily co nejdéle.

Opravy hodin

Za 30 let mi pod rukama prošly tisíce různých druhů hodin a hodinek

Od prvních zkušeností po založení firmy

Svoje první zkušenosti jsem sbíral v české mecce hodinářů v Polné u Jihlavy. Teprve po letech jsem dal za pravdu slovům oblíbeného učitele odborných předmětů, který nám, čerstvým absolventům, vštěpoval, že řemeslu budeme rozumět tak nejdříve za deset roků. A to ještě jen někteří. Potom jsem asi deset roků pracoval jako hodinář v družstvu Karat a krátce po revoluci založil vlastní firmu.

Být hodinářem i zlatníkem je výhodou

V roce 1995 jsem vystudoval umělecko průmyslovou školu v Praze a doplnil si tak kvalifikaci i znalosti oboru zlatnického. Sloučení řemesel i v dávné historii si tak blízkých (hodinářského i zlatnického) přináší mimo jiné i řadu výhod při renovaci starých a vzácných hodinových strojů, a to jak rozšířením technologické základny používané při jejich opravách, tak i možnosti renovace či výroby zcela atypických součástí.

Historie mé firmy

Počátek firmy se datuje do prvních „polistopadových“ dnů roku 1989. V tu dobu jsem ještě pracoval jako zaměstnanec družstva Karat, avšak své, tehdy již téměř desetileté zkušenosti z oboru, jsem začal ihned zúročovat hlavně při návrhu řešení budoucích firemních prostor.

Nedokončená expanze a přesuny vedly ke specializaci

Po dobu probíhající rekonstrukce firma krátce sídlila v jednom z domů na protější straně Plumlovské ulice a ke své činnosti využívala také svoji nově zřízenou pobočku v nedaleké Kroměříži.

Pobyt ve zcela nevyhovujících prostorách i nekončící neshody s majitelem však zakrátko ukončilo stěhování. A tak nás od ledna roku 1992 najdete stále na stejném místě.

Zabydlení se v novém objektu umožnilo mimo jiné i dlouho připravované spuštění výroby šperků a rozšíření činnosti o zlatnické služby. Jako jedna z mála firem v širokém okolí tak jsme schopni našim zákazníkům nabídnout naprosto kompletní servis veškerých služeb jak v oboru hodinářském, tak i zlatnickém.